Strona główna » Oferta
| A A A
polski
Europejski Fundusz Społeczny

Kapitał Ludzki

 
OFERTA

    Kurs na pilota wycieczek i przewodnika turystycznego jest organizowany przez Akademię Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora w ramach Programu Kapitał Ludzki i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Akademii Humanistycznej w Pułtusku. Jego głównym celem jest zmniejszenie bezrobocia w północnej części województwa mazowieckiego i podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez uzyskanie certyfikatu zawodowego pilota wycieczek lub przewodnika turystycznego.
   

    Co czyni nasz kurs wyjątkowym?

  
    Każdy uczestnik naszego szkolenia otrzyma:
  • dostęp do bezpłatnego kursu zawodowego i egzaminu państwowego
  • materiały szkoleniowe
  • wyżywienie i opiekę nad dziećmi podczas trwania zajęć
  • materiały szkoleniowe
  • stypendium
  • gadżety
  • dla osób powyżej 45 roku życia bezpłatne, pięciodniowe szkolenie ICT z zakresu obsługi podstawowych programów biurowych i wykorzystania internetu. Podczas szkolenia ICT zostanie zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie.