Strona główna » Rekrutacja » Informacje ogólne
| A A A
polski
Europejski Fundusz Społeczny

Kapitał Ludzki

 
INFORMACJE OGÓLNE


   Proces rekrutacji będzie prowadzony przez zespół ds. rekrutacji i szkoleń, który utworzy listę podstawową i rezerwową.  
   Rekrutacja będzie prowadzona w dwóch turach przed pierwszym i drugim naborem uczestników na dwa rodzaje kursów jednocześnie. Pierwsza tura kursów rozpocznie się od maja 2010 roku, a druga od listopada 2010 roku.

  Warunki konieczne do zakwalikowania się do kursu:
  • osoba bezrobotna, zarejestrowana w urzędzie lub też nie;
  • nie ubezpieczona w KRUS;
  • mieszkająca w północnej części woj. mazowieckiego; powiaty: mławski, przasnyski, ostrołęcki, ciechanowski, makowski, płoński, pułtuski, wyszkowski;
  • co najmniej średnie wykształcenie (nie wymagana matura);
  • niekaralność za przestępstwa umyślne lub inne, popełnione w związku z wykonywaniem funkcji przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek ;
  • nie będąca studentem(ką) studiów dziennych;
  • posiadająca pełną sprawność ruchową, zdrowie fizyczne i psychiczne;
   Kryteria zwiększające szansę zakwalikowania się :
  • kryterium płci (pierwszeństwo mają kobiety)
  • kryterium wieku (pierszeństwo osoby po 45 roku życia)
  • kryterium zamieszkania (pierwszeństwo dla osób z terenów wiejskich)
   Pierwszeństwo będą miały osoby, które spełniają najwięcej przedstawionych  kryteriów. W przypadku, gdy liczba osób w równym stopniu spełniających kryteria dodatkowe przekroczy limit miejsc w grupie, elementem decydującym będzie termin zgłoszenia.