Strona główna » Informacje dla uczestników kursów » Przedmioty kursów Pilot Wycieczek i Przewodnik turystyczny
| A A A
polski
Europejski Fundusz Społeczny

Kapitał Ludzki

 
PRZEDMIOTY KURSÓW PILOT WYCIECZEK I PRZEWODNIK TURYSTYCZNY

KURS PILOT WYCIECZEK

1. Przemysł turystyczny w Polsce i na świecie  (egzamin wewnętrzny)

2. Struktura społeczno-polityczna Polski, Polska na tle Europy i świata (egzamin wewnętrzny)

3. Obsługa ruchu turystycznego (egzamin wewnętrzny)

4. Geografia turystyczna Polski i Europy. Historia kultury i sztuki (egzamin wewnętrzny)

5. Przepisy prawne w turystyce i ubezpieczenia turystyczne (egzamin wewnętrzny)

6. Bezpieczeństwo, profilaktyka i ochrona zdrowia, higiena w turystyce (egzamin wewnętrzny)

7. Pilot, a grupa (egzamin wewnętrzny)

8. Zajęcia praktyczne (wycieczka trzy dniowa, zaliczenie)

 

 

KURS PRZEWODNIK TURYSTYCZNY

1. Historia Polski (egzamin wewnętrzny)

2. Geografia turystyczna Polski (egzamin wewnętrzny)

3. Historia kultury w Polsce (egzamin wewnętrzny)

4. Ochrona przyrody i środowiska w Polsce (egzamin wewnętrzny)

5. Turystyka w Polsce (egzamin wewnętrzny)

6. Metodyka i etyka przewodnictwa. Ogólne zasady bezpieczeństwa (egzamin wewnętrzny)

7. Podstawowe przepisy prawne w turystyce (egzamin wewnętrzny)

8. Wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii (egzamin wewnętrzny)

9. Historia Mazowsza na tle historii Polski (egzamin wewnętrzny)

10. Kultura i sztuka Mazowsza (egzamin wewnętrzny)

11. Charakterystyka geograficzna Mazowsza (egzamin wewnętrzny)

12. Etnografia Mazowsza (egzamin wewnętrzny)

13. Środowisko geograficzne Mazowsza i jego ochrona (egzamin wewnętrzny)

14. Zagospodarowanie turystyczne Mazowsza (egzamin wewnętrzny)

15. Terenoznawstwo i topografia (egzamin wewnętrzny)

16. Metodyka i technika prowadzenia wycieczek terenowych (egzamin wewnętrzny)

17. Zajęcia praktyczne (trzy wycieczki jednodniowe)